Jak na to

Zápis o přečtené knížce by měl obsahovat:

  • název knihy
  • autor – jméno spisovatele
  • obsah – stručný, stačí pár vět, soustřeď se na hlavní postavy (kdo), hlavní děj (o čem), kdy se to odehrálo a kde (prostředí), piš vlastními slovy – neopisuj nic z obalu knížky ani odjinud, zkus to samostatně
  • hodnocení – tvůj názor na knihu nebo pocit z knížky (zprvu postačí, když si  poznamenáš, jestli se ti knížka líbila, nebo jestli byla nudná, jestli se ti už nechtěla ani dočítat, nebo jestli byla úplně úžasná)
  • obrázek – namalujte podle chuti, může být i nemusí

Každý, kdo si tvůj zápis přečte, by měl pochopit, o čem knížka byla. Proto dávej  pozor na to, aby věty na sebe navazovaly a abys nepřeskakoval v ději, aby text dával smysl.

Nezapomeň, že každá věta začíná velkým písmenem a končí tečkou nebo otazníkem či vykřičníkem.

Pokus se psát tak, aby se ti neopakovala stejná slova. Velmi často opakujeme slova  jako který, jsem, byl.

Piš raději kratší věty, nezamotáš se do psaní čárek mezi větami a tvoje vyprávění bude přehlednější.

Celý zápis si po sobě na závěr vždycky ještě jednou pečlivě přečti a zkontroluj, že ti nikde nechybí čárky, háčky, tečky.

Zápis o další knížce začínej vždy na novou stránku.