Kontroly deníku

Během školního roku si čtenářské deníky vyberu ke kontrole čtyřikrát. Pokaždé by v něm měla být alespoň jedna nová kniha.

 

1. kontrola (1. čtvrtletí)         středa 16. 11. 2011

2. kontrola (pololetí)             pátek 13. 1. 2011

3. kontrola (3. čtvrtletí)         pátek 13. 4. 2012

4. závěrečná kontrola            pátek 15.6. 2012