Domácí úkoly

DÚ na čtvrtek 7.6.

06.06.2012 07:11
Český jazyk - učebnice str. 32, cv. 5 (vymysli věty, ve kterých použiješ přísudek ze zadání - podtrhni rovně podmět, vlnovkou přísudek)

—————

DÚ na středu 6.6.

05.06.2012 15:26
Matematika - pracovní list (celý)

—————

DÚ na úterý 5.6.

04.06.2012 14:32
Český jazyk - pomocí předpon a přípon vytvoř co nejvíce slov ke kořenům: -chod-, -les-, -kop- (napiš do sešitu)

—————

DÚ na pondělí 4.6.

01.06.2012 13:10
Matematika - pracovní sešit str. 28, cv. 1 - první řádek (6 příkladů na písemné násobení dvojciferným činitelem)

—————

DÚ na pátek 1.6.

31.05.2012 15:19
Domácí úkol není. Nezapoemeň, že první hodinu máte AJ. Výuka končí v 11.35.

—————

DÚ na čtvrtek 31.5.

30.05.2012 14:46
Matematika - pracovní list slovní úloha cv.4, ze cv.5 dva řádky. Zítra jdeme pomáhat na dětský den pro mateřské školy, nemusíš si bát učení, jen penál - budeme mít poslední hodinu. 

—————

DÚ na středu 30.5.

29.05.2012 14:08
Český jazyk - učebnice str. 29, cv. 3 (piš celé věty)

—————

DÚ na úterý 29.5.

28.05.2012 13:29
Matematika - pracovní sešit str. 24, cv.1 (písemné násobení jednociferným činitelem). Přírodověda - nezapomeň, že píšeme písemku (UČ str. 6 - 9: životní podmínky živých organismů, potravní vazby, společenstva okolí lidských obydlí).

—————

DÚ na pondělí 28.5.

24.05.2012 14:28
Český jazyk - učebnice B str. 30, cv. 5 (doplň vhodná podstatná jména - podměty, věty napiš do sešitu)

—————

DÚ na středu 23.5.

22.05.2012 14:58
Přírodověda - vypiš si z učebnice do sešitu, co patří mezi kulturní plodiny (str. 9) a nauč se společenstva okolí lidských obydlí, budu zkoušet na znamínka. Příští úterý bude testík z potravních vazeb i společenstva okolí lidských obydlí.

—————