Rozmanitost přírody - horniny a nerosty

14.02.2012 18:32

Přehled hornin a nerostů - výklad

Horniny a nerosty - výklad látky, následná práce s textem (+ video)

Rozdělení hornin podle vzniku - vyber správné odpovědi

—————

Zpět