Čtvrtletní práce z ČJ a M

05.04.2012 10:52

Písemka z ČJ - středa 11.4.

Obsah:

  • Podstatná jména - určování rodu, čísla, pádu a vzoru.
  • Koncovky podstatných jmen, převádění textu z jednotného čísla do čísla množného.
  • Objeví se také doplňování i/y ve vyjmenovaných slovech.

Online procvičování:

Písemka z M - čtvrtek 12.4.

Obsah

  • písemné sčítání a odčítání do 1000, dělení se zbytkem, násobení dvojciferných čísel (3 . 24)
  • čísla 0 - 1 000 000 (orientace na číselné ose, rozvinutý zápis čísel, předchůdce, následovník, porovnávání)
  • slovní úloha
  • poloha přímek - kolmice, rovnoběžky (+ rýsování)
  • konstrukce obdélníku a čtverce
  • obvod obdélníku a čtverce

Online procvičování

—————

Zpět