Skladba - druhy vět, podmět, přísudek

22.05.2012 12:31

Online cvičení z ČJ - filtr věty - určování počtu slov, druhů vět, vět jednoduchých a souvětí

Určování počtu slov ve větě (5 cvičení pro 2. ročník)

Druhy vět

Cirkus - urči druhy vět - oznamovací O, tázací T, rozkazovací R nebo přací P?

Vyber správný druh věty (12 vět)

Věta jednoduchá, souvětí

Urči větný vzorec (10 souvětí)

—————

Zpět