Jak dopadl diktát

20.10.2011 16:56

Dnes jsme si při češtině zkusili napsat diktát. Při opravování jsem prožívala chvilky zklamání. V diktátu se objevovaly jevy z učiva 2. třídy, proto jsem ho zkusila zadat bez přípravy, což se jistě ve výsledku odrazilo. Dětem se diktát moc nevydařil, asi budme muset začít psát častěji.

Znění dikátu

Šel jsem rychle průchodem našeho domu. Je tu průzračně čistá voda. Jdi tím průsekem až na cestu. Přihnala se průtrž mračen. Pověs lůj na okno. Nestůj tady jako solný sloup. Nebuď tak důvěřivá. To je úžasná novinka. Nemáš úžeh?

Nejčastější chyby

Jšel jsem...
Jetu průzračně...
Ditím průsekem...
Pověz lůj...
Nebuť tak...
Toje úžasná...
Nemáž úžech.

Děti mají problém s mezerami mezi slovy, často je píší dohromady. Psaní ú/ů většina dětí zvládá. Nejproblematičtější věta byla ta poslední. Jen 6 dětí pochopilo, že se jedná o otázku a napsalo za větu otazník.

Vyhodnocení

Diktát jsem neznámkovala, dětem jsem dala jen razítka (sluníčko, sluníčko s mráčkem, mráček, déšť). Nejlépe dopadla Anička Ř., která diktát zvládla s jednou chybou. Druhá nejlepší byla Kája se dvěma chybami, třetí Anička S. se třemi chybami.

1 chyba - Anička Ř.
2 chyby - Kája
3 chyby - Anička S.
4 chyby - 3x
7 chyb - 1x
9 chyb - 4x
10 chyb - 2x
11 chyb - 1x
17 chyb - 1x

 

 

—————

Zpět