Jak se cítíme v naší třídě?

03.01.2012 18:47

Dotazník vyplňovalo 18 dětí. A co jsem se dozvěděla?

  • 10 dětí si myslí, že naše třída není dobrý kolektiv, 7 dětí si myslí, že ano
  • každý z naší třídy má třídě dobrého kamaráda                                          
  • 13 dětí patří do nějaké party, 5 dětí má pocit, že do žádné party nepatří  
  • 16 dětí má rádo legraci ve třídě                                                                 
  • 5 dětí se někdy cítí osamělých                                                                   
  • jen 3 děti se někdy cítily ve škole nešťastné                                              
  • 11 dětem vyhovuje rychlost práce v hodinách, zatímco 6 dětem ne          
  • 11 dětí si myslí, že každý žák v naší třídě má stejnou možnost říct svůj názor       
  • 15 dětí má pocit, že stíhá práci v hodinách, 3 nestíhají

—————

Zpět