Lidé a čas - orientace v čase, jak žili lidé dříve

21.11.2010 09:26

Procvičování

Výborná cvičení pro orientaci v čase  - hodiny, části dne, týden, měsíce, roční období

Jak číst čas z hodin? - vysvětlení, jak na to

Kolik je hodin? - generátor pracovních listů

Nakresli správně ručičky hodin - generátor pracovních listů

Kalendář - popis jednotlivých ročních období, měsíce

Hry

Cesta z pravěkého obydlí do současnosti - velmi pěkná hra od Českého rozhlasu

—————

Zpět