Pololetní písemka z matematiky - hodnocení

10.01.2012 15:56

Dnešní písemná práce dopadla o něco hůře než práce za 1. čtvrtletí. Látka už je těžší, což bylo vidět. Maximálně mohly děti získat 44 bodů.

Nejčastěji se ztrácely body ve 2. slovní úloze (4 bedny jablek po 18 kg a 7 beden hrušek po 20 kg) a v geometrických úlohách. Změřit délku úseček na mm zvládli téměř všichni, narýsovat však úsečku EF, která je o 2 cm delší než AB, už bylo těžší. Trochu mne zklamalo, kolik dětí si i přes opakování popletlo různoběžné a rovnoběžné přímky. Ačkoliv jsme se ještě ani rovnoběžky neučili rýsovat, hned několik dětí místo dvou různoběžných přímek "narýsovalo" přímky rovnoběžné (brala jsem za chybu a 1 bod byl pryč).

Nejlépe dopadla Lenka, která jako jediná dosáhla maximálního počtu bodů. Dál bych ráda pochválila Káju a Aničku S., které přišly jen o 2 body. Jedničku má ještě Jonáš, Barča a Lukáš. Některým utekla jednička nebo dvojka pouze o bod - škoda.  Přesto mě těší, že kromě jedné pětky se všichni vešli nejhůře do trojky.

Jak jsme dopadli

1 (6x), 2 (5x), 3 (7x), 5 (1x)

Průměr třídy: 2,21

Hodnocení

1: 44 - 40 bodů (do 90%)
2: 39 - 33 bodů (do 75%)
3: 32 - 20 bodů (do 45%)
4:  19 - 11 bodů (do 25%)
5:   10 - 0 bodů (méně než 25%)
 

—————

Zpět