Pololetní písemky - termíny + obsah

05.01.2012 14:52

Dnes jsme se společně domluvili na termínech pololetních písemek z matiky a češtiny. V úterý 10.1. si napíšeme písemku z matematiky a ve čtvrtek 12.1. si napíšeme písemku z češtiny. Obě písemky budou obsahovat učivo z celého 1. pololetí. 

Matematika:

  • násobení a dělení do 1000 (příklady typu 210 : 70, 210 : 7, 30 . 20, 60 : 5, 23 . 2)
  • dělení se zbytkem
  • počítání se závorkami
  • převody jednotek času (např. 3 min = ...... s)
  • slovní úlohy
  • geometrie - přímka (poloha přímek), bod, úsečka (měření, porovnávání, rýsování), rýsování kolmice

Český jazyk:

  • nauka o slově - význam slova, slova spisovná, nespisovná, antonyma, synonyma
  • stavba slova - předpona, kořen, přípona
  • předpona x předložka
  • vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná

 

—————

Zpět