Příběhy z vyjmenovaných slov

02.12.2011 15:15

Při hodině českého jazyka jsme ve dvojicích vymýšleli příběhy tak, abychom použili co nejvíce vyjmenovaných slov a slov s nimi příbuzných. Dětem jsem opravila jejich články napsané nanečisto. Zde jsou přepisy psané načisto - mnou netknuté.

—————

Zpět