Projekt Praha, jak ho vidíme my

18.10.2011 18:47

V hodině čtení a slohu jsme dostali za úkol zkusit napsat pár vět o našem projektu. Na tabuli jsme měli osnovu, na co se zaměřit a co vůbec psát (jaké bylo téma, kdy projekt probíhal, co jsme dělali, jak jsme projekt zakončili). Podívejte se na některé z našich prací (u některých jen úryvky).

Anička Řeháková

Téma projektu bylo NAŠE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA. Projekt probíhal od 10. října a skončil 18. října. Nejdřív jsme vymýšleli všechny věci o Praze, např.: Pražský hrad, Staroměstský orloj, chrám sv. Mikuláše (Staré Město) nebo Týnský chrám atd. Projekt jsme zakončili tím, že jsme udělali prezentaci našich výtvorů.

Anička Skřivánková

Téma projektu byla Praha. Projekt probíhal 10.-14. října. Nejdřív jsme se zaměřili, co je všechno v Praze, poté jsme se rozdělili do skupin. Potom jsme skládali pražské osobnosti. Naše skupina skládala Bedřicha Smetanu. A poté jsme dělali projekt. Projekt jsme zakončili prezentací před třídou.

Patrik Ferenc

Nejdříve jsme si napsali památky z Prahy, ještě jsme počítali pracovní list. Začali jsme 10. října. Potom jsme se rozdělili do skupin. Ve skupinkách jsme skládali obrázky a měli jsme Karla IV. V projektu jsme měli Karlův most. Ukončili jsme to, že jsme prezentovali a ukázali jsme to celé třídě IV. A.

Natálka Jokešová

Ve čtvrtek jsme byli v knihovně. Také jsme dělali ve skupinkách, skládali jsme lístečky o Praze. Projekt jsme zakončili tím, že jsme o Praze trochu vyprávěli.

Jonáš Hetflejš

Téma bylo o Praze. Projekt probíhal 10.-14. října. Jako první jsme sháněli fotky dopravy.

Dominik Endlich

Téma bylo o Praze. Projekt probíhal 10.-14. října. Skládali jsme puzzle s prezidenty a pracovali jsme na pracovních listech. Projekt jsme zakončovali tak, že jsme četli ostatním dětem, co jsme tam napsali.

Lenka Hrušková

Naše téma projektu bylo Staroměstské náměstí a jaké jsou na něm památky. Projekt probíhal 10.-14. října. Nejdříve jsme na tabuli napsali, co je v Praze. Potom jsme se rozdělili do skupinek a rozdělili jsme si různé věci, co jsou v Praze. Potom nám rozdali rozstříhané osobnosti a měli jsme je složit. No a potom jsme konečně začali dělat projekt. Zakončili jsme dobrou prezentací.

Nikola Beierová

Téma projektu bylo o Praze. Projekt probíhal minulý týden. My jsme dělali něco na pracovních listech a taky na projektu. Ještě jsme psali na tabuli památky, které jsou v Praze. Projekt jsme zakončili tím, že jsme říkali, co jsme napsali.

Bára Procházková

Téma projektu byla Praha. Probíhal od 10.10. do 18.10. Psali jsme podle okopírovaných stránek. Na velký papír jsme vystřihli obrázky a nalepili je. Psali jsme pod ně věty, co všechno je na Staroměstském náměstí. Zakončili jsme ho 18.10., popsali a přečetli jsme ho celé třídě.

Lukáš Kejzlar

Získávali jsme informace o Praze. Byli jsme v knihovně.

Anetka Hubálovská

Téma projektu bylo Hlavní město Praha. Probíhal 10.-14. října. Nejdřív jsme udělali skupinku, a pak jsme skládali významné lidi. Potom jsme začali kreslit. Projekt jsme zakončili prezentací.

Filip Luštinec

Téma projektu bylo Praha. Projekt probíhal 10. až 18. října. Dělali jsme po skupinkách. Začali jsme shánět obrázky, a pak jsme je popisovali.

 

—————

Zpět