Učivo 25. a 26. října

24.10.2010 19:00

Učivo

Procvičování násobilek (především 6 a 7). Slovní úlohy na násobení a dělení.

Co jsme udělali?

PS str. 34

Naučili jsme se hrát novou hru - o nejlepšího mlynáře. Zkusili jsme si vypočítat na známky slovní úlohu.

 

—————

Zpět