Učivo 25.října

24.10.2010 19:02

Učivo

Místo a země, kde žijeme: Orientace v krajině - světové strany (směrová růžice); Povrch krajiny. Práce s mapou.

Co jsme udělali?

UČ str. 17 - Povrch krajiny - přečetli jsme si, že nížiny jsou na mapách značeny zeleně, hory odstíny hnědé a zkusili jsme si některé nížiny a nejznámější hory najít na mapě

PS str. 19

—————

Zpět