Učivo v týdnu od 1.11. do 5.11.

31.10.2010 08:14

Učivo

Nauka o slově - významy slov (slova nadřazená, podřazená, souřadná, slova stejného nebo podobného významu, slova protikladná)

Co jsme udělali?

Pracovní list - protikladná slova

PS str.21/1,2

Třídili jsme ve skupinách obrázky se slovy a hledali jsme tak protiklady. Také jsme třídili jiné kartičky - vyhledávali jsme slova podřazená, vymýšleli slova nadřazená, hledali slova o určitém počtu slabik.

Písanka str. 14

—————

Zpět