Učivo v týdnu od 1.9. do 10.9.

12.09.2010 15:05

Učivo

Opakování z 2. ročníku - sčítání a odčítání do 100 (příklady typu 20 + 30, 23 + 10, 48 + 5, 72 - 20, 63 - 7), násobení čísly 0,1,2,3,4,5, slovní úlohy. Geometrie - poznávání základních geometrických tvarů (trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh) a těles (krychle, kvádr, válec, kužel, jehlan, koule).

Co jsme udělali?

PS str.3, str.4, str.5, str.6, str.8, geometrie na str. 7 (tělesa postupně dovybarvíme)

Pracovní list: Umíš nakupovat? (slovní úlohy)

Každý den pěti/desetiminutovka - sloupeček příkladů

—————

Zpět