Učivo v týdnu od 13.9. do 17.9.

13.09.2010 17:08

Učivo:

Opakování z druhého ročníku: Orientace v čase (dny v týdnu, měsíce, roční období, označení měsíců pomocí řadových číslovek, data, kdy začínají roční období, hodiny - určování času). Ptáci - stálí a stěhovaví. Hospodářská zvířata. Stromy.

Co jsme udělali?

PS str.5/cv.5 (hodiny), str.7/cv.10 (osmisměrka ptáci), str.8/cv.12 (hospodářská zvířata), cv.13 (stromy)

Dostávali jsme + nebo - za špatnou nebo správnou odpověď ("Vyjmenuj, jak jdou za sebou měsíce." "Které měsíce jsou jarní?" "Které měsíce jsou podzimní?")

Na obrázcích jsme si ukazovali tyto stromy a říkali jsme si, jak je poznáme - smrk, jedli, borovici, modřín, dub, buk, javor, břízu a lípu.

—————

Zpět