Učivo v týdnu od 13.9. do 17.9.

13.09.2010 17:16

Učivo:

Sčítání a odčítání do 100 (příklady typu 20 + 30, 23 + 10, 48 + 5, 72 - 20, 63 - 7), násobení čísly 0,1,2,3,4,5, slovní úlohy. Porovnávání čísel v oboru do 100. Geometrie - , tělesa, geometrické tvary, úsečka.

Co jsme udělali?

PS: str. 9, str. 10 (pro rychlíky), str. 11 (kromě sloupečku), str. 18

Procvičovali jsme především násobilku 2, psali jsme pětiminutovky, hráli početního krále.

Při geometrii jsme hledali, kde ve třídě najdeme různé geometrické útvary a tělesa. Měřili jsme, zda je tabule (a jiné předměty) čtverec či obdélník. Hledali jsme ve třídě úsečky.

 

—————

Zpět