Učivo v týdnu od 13.9. do 17.9.

13.09.2010 17:20

Učivo

Dělení samohlásek, souhlásek. Psaní i,y po tvrdých a měkkých souhláskách. Čteme a píšeme správně předložky. Abeceda

Co jsme udělali?

Zkusili jsme si napsat krátký diktát (pravopis i,y po tvrdých a měkkých souhláskách) - jen na jedničky. Doplňovali jsme na tabuli do textu chybějící háčky, čárky a kroužky, potom jsme hledali slova, která začínala na tvrdou souhlásku, vypsali jsme je do sešitu. Učili jsme se písničku Abeceda od Dády Patrasové (text viz níže). Přepisovali jsme z tabule do sešitu slova s předložkami.

PS: str.8/16,17,19, str.9/21, str.10/24

UČ: str.11

Písanka: str.3, str.4 (DÚ)

Čítanka: str.10 - Jak se může přijít pozdě do školy

 

ABECEDA
(Dáda Patrasová)

A – je Alenka v říši divů,
B – je Bolek, co chodí bos,
C – je Cecilka při odlivu,
Č – je Čeněk – a to je kos!

D – je Dáda, co vás má rada,
E – je Eda, co básně skládá,
F – je Ferda, co zlobí Gerdu,
H – je Honza, co dostal herdu.

Abeceda, to je věda,
Bez ní se žít prostě nedá,
Jedno písmenko nic není,
To se ztratí v okamžení.

Člověk sám si neví rady,
tak to dejme dohromady,
Když se ruka s jinou shledá,
Je z nás lidská abeceda.

CH – je Christian, I – je Iva,
J – je Jana, co jede jez,
K – je Klára, co krásně kývá,
L – je Luděk, co lesem lez.

M – je určitě Maruška,
N – je Naděnka na hruškách,
O – je Olga a P je Pavlík,
R – je Ruda, co všechno navlík.

Abeceda…..

Ř – je Řehůřek Říha z Řepí,
S – je Standa, co staví stan,
Š – to Štěpánka štěpy štěpí,
T – to Tatar vběh na tartan.

U – je Uli, co rád se tulí,
V – je Véna, co dostal kuli,
Y – je Yveta,
Z – je Zdena,
Ž – a píseň je ukončená.

Abeceda…..

—————

Zpět