Učivo v týdnu od 14.2. do 18.2.

13.02.2011 09:07

Učivo

Neživá příroda - Půda. Opakování - neživá příroda, vlastnosti a skupenství látek, vzduch, voda (písemka).

Co jsme udělali?

Ve skupinách jsme opakovali na středeční písemku, zkoušeli jsme, co všechno víme o vzduchu, o vodě, o kolběhu...

PS str. 36/3 (neúplné věty o koloběhu vody)

UČ str. 32 - Půda (úvod)

—————

Zpět