Učivo v týdnu od 16.5. do 20.5.

15.05.2011 09:30

Učivo 

Slovní druhy - spojky, částice, citoslovce. Opakování vyjmenovaných slov.

Co jsme udělali?

PS str. 63/72,73, str.64 celá, str.65/79

UČ str. 60/1,2,3,4

—————

Zpět