Učivo v týdnu od 18.10. do 22.10.

17.10.2010 12:10

Učivo

Souhlásky uvnitř a na konci slov (dvojice p x b, t x d, ť x ď, f x v, ch x h, s x z, š x ž). Velká písmena u vlastních jmen. Opakování psaní slov s ě.

Co jsme udělali?

PS str.11/7, str.15/10, 11(DÚ), str.16/13, str.17/2,3, str.18/5,6

Písanka str.12

Ve skupinkách jsme soutěžili o nejlepší znalce v doplňování souhlásek uvnitř slov.

—————

Zpět