Učivo v týdnu od 18.10. do 22.10.

17.10.2010 12:11

Učivo

Násobení číslem 7. Dělení číslem 7. Procvičování násobilek (0, 1, 2, 3, 4, 5 i 6). Geometrie -  křivka, sousední políčka...

Co jsme udělali?

PS str.30, 31, 32, str.22/2,3

Hráli jsme početního krále, počítali jsme zpaměti matematické hady, procvičovali jsme násobky v kroužku, hráli jsme Bingo. Počítali jsme diktovanou pětiminutovku - příklady se losovaly.

—————

Zpět