Učivo v týdnu od 2.5. do 6.5.

01.05.2011 18:52

Učivo 

Slovní druhy - přídavná jména, číslovky, příslovce. Procvičování vyjmenovaných slov.

Co jsme udělali?

PS str.53/32,33, str.54/35, str.55 celá, str.56/43,44,45, str.57/47

—————

Zpět