Učivo v týdnu od 20.9. do 24.9.

20.09.2010 15:31

Učivo

Psaní i,y po tvrdých a měkkých souhláskách. Psaní u/ú/ů. Čteme a píšeme správně předložky. Abeceda - řazení podle abecedy.

Co jsme udělali?

PS: str.9/22, str.10/23,25, str.11/29 (DÚ), str.12/31,33

Písanka: str.5, str.6 (DÚ), str.7

Čtení: PL o veliké řepě, čítanka str. 4 (Doma, Cestička k domovu - kdo chce, může se ji naučit nazpaměť)

Psali jsme přepis z tabule (slovní spojení s předložkami). Stejná slovní spojení jsme si o dva dny později napsali jako diktát. Řadili jsme ve skupinkách podle abecedy různá slova i jména našich spolužáků. Kreslili jsme obrázek podle diktátu, a potom jsme říkali spojení s předložkami, které byly použity při dikátu.

—————

Zpět