Učivo v týdnu od 20.9. do 24.9.

20.09.2010 15:35

Učivo:

Sčítání a odčítání do 100 (příklady typu 20 + 30, 23 + 10, 48 + 5, 72 - 20, 63 - 7), násobení čísly 0,1,2,3,4,5, slovní úlohy. Porovnávání čísel v oboru do 100. Geometrie - rýsování úseček, pojmy - krajní bod, bod, který náleží úsečce, bod, který nenáleží úsečce.

Co jsme udělali?

PS: str. 12, str. 13, str. 14/1,2, str. 19

Procvičovali jsme násobilku házením míčku, hrajeme hru o početního krále. Naučili jsme se novou karetní hru - násobilkovou válku (přebíjenou), která nás docela baví. Do sešitu na geometrii jsme rýsovali pěkné tenké čáry všemi různými směry, potom jsme rýsovali úsečky a pojmenovali jsme je.

—————

Zpět