Učivo v týdnu od 21.2. do 25.2.

20.02.2011 12:49

Učivo

Procvičování písemného sčítání a odčítání dvojciferných čísel. Procvičování pamětného sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100, násobilky. Geometrie - rýsování přímek, průsečík přímek.

Co jsme udělali?

PS str. 33/2, 34 celá, 35/1,2,3

Spočítali jsme dva sloupečky násobilky 9 a procvičovali jsme písemné odčítání.

—————

Zpět