Učivo v týdnu od 4.4. do 8.4.

03.04.2011 20:19

Učivo

Slovní druhy - základní přehled, podstatná jména. Procvičování vyjmenovaných slov.

Co jsme udělali?

Napsali jsme si doplňovací cvičení na opakování vyjmenovaných slov. Musíme pořád cvičit, zapomínáme...

Rozdali jsme si přehled všech deseti slovních druhů a pročetli si je.

Čítanka - str. 108 báseň Breptavá (Ljuba Štíplová) - jazykolamy

PS str. 40/64, str.41/66,67,70, str. 46 celá, str.46/5,6,7

 

—————

Zpět