Učivo v týdnu od 9.5. do 13.5.

08.05.2011 19:45

Učivo

Slovní druhy - příslovce, zájmena, spojky

Co jsme udělali?

PS str.57/46,48, str. 58/50,51, str.59/55,57, str.60/59, str.61/63,64,64, str.62/69,70,71

Písanka str.26,27,18 (tajenka)

 

—————

Zpět