Učivo ve 37. školním týdnu (9.5. - 11.5.)

08.05.2012 19:00

Český jazyk 

Slovesa - procvičování (především určování ml. kategorií - osoba, číslo, čas, způsob, časování slovesa být)

PS str. 59 - 61

UČ-B do str. 26 

Matematika

Písemné sčítání a odčítání do 1 000 000, slovní úlohy, pořadí výpočtů, trojúhelníky - procvičování

PS 3 - str. 5,6,7

Člověk a jeho svět

PŘ - Potravní vazby rostlin, hub a živočichů (zelené rostliny, býložravci, masožravci, všežravci)

UČ str. 6, 7

VL - Morava a Slezsko

—————

Zpět