Místo, kde žijeme - Česká republika

18.01.2012 17:23

Cestujeme po ČR 

  1. Praha a její okolí - prezentace
  2. Střední Čechy - prezentace

Výborné procvičování a opakování krajů ČR - Určíš, co je na obrázku? Budeš hledat v mapě? - stačí si jen vybrat

Počasí a podnebí

Prezentace  Počasí a podnebí  - autor Lubomír Šára

Geografický web - informace o podnebí v ČR

Meteorologie - různé informace o počasí

Stánky Českého hydrometeorologického ústavu, https://radar.bourky.cz/, Medard online - předpověď počasí

Amatérská meteorologická stanice Velké Svatoňovice  - webová prezentace a databáze je určena všem zájemcům o amatérskou meteorologii, ale i zcela náhodným návštěvníkům. Jsou zde uvedeny výsledky měření a pozorování od roku 1990 až do současnosti.

Vodstvo ČR

Video s obrázky řek ČR - doprovodná hudba Vltava od Bedřicha Smetany

Prezentace Vodstvo ČR - ŠÁRA, Lubomír. Česká republika - vodstvo. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 23. 04. 2008, [cit. 2012-01-18]. Dostupný z WWW: . ISSN 1802-4785.

Voda v krajině

Geografický web - informace o vodstvu ČR

Přehled vodních toků v ČR

Slepá mapa hlavních vodních toků v ČR, Hlavní vodní toky - mapa s popisky

Křížovky - vodstvo

 Řeky ČR - znáš i méně známé řeky?

Povrch ČR

Geografický web - informace o povrchu ČR

Znáš pohoří ČR? - vyber z nabídky správné pohoří

Přiřaď nejvyšší horu k pohoří

ČR - demokratický stát, státní symboly

Prezentace ČR - demokratický stát - ŠÁRA, Lubomír. Česká republika - demokratický stát. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 08. 07. 2009, [cit. 2011-11-18]. Dostupný z WWW: . ISSN 1802-4785.

Prezentace Státní symboly - CEMERKOVÁ GOLOVÁ, Petra. Česká republika - státní symboly. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 14. 03. 2011, [cit. 2011-11-18]. Dostupný z WWW: . ISSN 1802-4785.

Státní symboly: velký státní znak, malý státní znak, trikolóra, státní vlajka, státní hymna (mp3), státní pečeť, vlajka prezidenta republiky

Více ke státní hymně v sekci Hudební výchova.

Kraje ČR

Vyber správný název kraje, Doplň správný název kraje

Domino Kraje ČR - kdo si hraje, nezlobí

Procvičování - různé

Křížovky - vodstvo, sousední státy, Praha, průmysl, řeka (její části), česká města, moravská a slezská města, nerostné suroviny, výrobky z nerostných surovin,

Slož si mapu ČR - puzzle (funguje v prohlížečí IE)

Co všechno už vím o ČR - testík se 30 otázkami

Odkazy - různé

Regiony.cz - ČR, členění na kraje, města, památky... a spousta dalších informací

Atlasceska.cz - kraje ČR

Virtualtravel.cz - vážně pěkné stránky. Prohlédněte si města České republiky tak, jako byste tam přímo byli...

—————

Zpět