Učivo - týdenní plány

Učivo ve 39. týdnu (21.5. - 25.5.)

23.05.2012 16:04

Český jazyk

Skladba - druhy vět, přísudek (vyhledávání sloves ve větách)

UČ-B str.29

Matematika

Násobení do 1 000 000 zpaměti. Písemné násobení jednociferným činitelem

Člověk a jeho svět

Společenstva lidských obydlí - domácí zvířata, hospodářská zvířata, rostliny kulturní a plané

Exkurze Trutnov - pátek 25.5.

—————

Učivo ve 38. školním týdnu (14.5. - 18.5.)

13.05.2012 21:02

Český jazyk

Skladba - opakování druhů vět. Slovesa - procvičování určování mluvnických kategorií.

UČ-B str. 27, 28

PS str. 61, 62

Matematika

Pořadí výpočtů, násobení do 1 000 000 zpaměti, jednotky hmotnosti 

PS3 str. 7, 10, 13, 16, 17

Člověk a jeho svět

Potravní vazby rostlin, hub a živočichů, druhy - zápis
Společenstva lidských obydlí - úvod

UČ str. 7 a 8

Exkurze Praha - úterý 15.5.

 

—————

Učivo ve 37. školním týdnu (9.5. - 11.5.)

08.05.2012 19:00

Český jazyk 

Slovesa - procvičování (především určování ml. kategorií - osoba, číslo, čas, způsob, časování slovesa být)

PS str. 59 - 61

UČ-B do str. 26 

Matematika

Písemné sčítání a odčítání do 1 000 000, slovní úlohy, pořadí výpočtů, trojúhelníky - procvičování

PS 3 - str. 5,6,7

Člověk a jeho svět

PŘ - Potravní vazby rostlin, hub a živočichů (zelené rostliny, býložravci, masožravci, všežravci)

UČ str. 6, 7

VL - Morava a Slezsko

—————