Učivo - týdenní plány

Učivo ve 27. školním týdnu (27.2. - 2.3.)

27.02.2012 07:57

Český jazyk

Skloňování podstatných jmen rodu mužského, životnost, neživotnost.

UČ str. 56 - 62

PS str. 46 - 49

Matematika

Čísla 0 - 1 000 000, rozvinutý zápis čísla

Člověk a jeho svět

Horniny a nerosty

UČ Př str. 28 a 29

—————

Učivo ve 26. týdnu (20.2. - 24.2.)

19.02.2012 21:12

Český jazyk

Skloňování podstatných jmen rodu ženského.

UČ str. 51-55

PS str. 43 - 46

Matematika

Čísla 0 - 1 000 000, převody jednotek délky

PS str. 24 - 27

Člověk a jeho svět

Nerostné bohatství, Horniny a nerosty

UČ VL str. 32 a 33

UČ Př str. 28 a 29

 

—————

Učivo ve 25. školním týdnu (13.2.-17.2.)

12.02.2012 16:48

Český jazyk

Skloňování podstatných jmen rodu ženského.

UČ str. 51-55

PS str. 43 - 46

Matematika

Čísla 0 - 1 000 000 (orientace na číselné ose, zápis čísel, čtení čísel, číslo hned před..., hned za...), převody jednotek délky

PS str. 20-24

Člověk a jeho svět

Nerostné bohatství

UČ str. 32 a 33

—————