Učivo - týdenní plány

Učivo ve 36. školním týdnu (30.4. - 4.5.)

08.05.2012 18:57

Český jazyk 

Slovesa - slovesný způsob

UČ-B str. 11 - 16 

Matematika

Písemné sčítání a odčítání do 1 000 000, trojúhelníky - konstrukce, typy

PS 3 - str. 3, 4

Člověk a jeho svět

PŘ - Význam částí kvetoucích bylin, poznávání jarních květin - písemka

UČ - str. 35 - 37

VL - Českomoravská vrchovina

—————

Učivo ve 35. školním týdnu (23.4.- 27.4.)

22.04.2012 08:39

Český jazyk 

Slovesa - časování slovesa být v přítomném čase, v budoucím čase

UČ-B str. 11 - 16 

Matematika

Římské číslice, násobení a dělení násobky 10 (např. 600 : 100, 5 400 : 10), slovní úlohy

PS2 str. 50, 51, 62, 63

Člověk a jeho svět

PŘ - Význam částí kvetoucích bylin, význam pro člověka

UČ - str. 35 - 37, stále opakujeme rostliny na jaře (od str. 33)

VL - Jižní Čechy

—————

Učivo ve 34. školním týdnu (16.4. - 20.4.)

15.04.2012 11:33

Český jazyk

Slovesa - osoba, číslo, čas, infinitiv, časování slovesa být v přítomném čase

Matematika

Sčítání a odčítání do 1 000 000

Slovní úlohy

Člověk a jeho svět

Př - Rostliny na jaře, stavba těla rostlin - funkce jejich částí

Projekt Voda, Den Země

 

—————