Beseda s policistou

14.02.2012 15:50

Školní preventivní program se netýká jen žáků 2. stupně, ale s besedami a přednáškami se myslí i na žáky mladší. Tak i my jsme si dnes místo pracovních činností povídali s příslušníkem Policie ČR panem nprap. Udo Ertnerem z preventivně informačního oddělení. Mluvili jsme například o tom, jak se chová správný chodec, jaké povinné vybavení by měl mít cyklista a jak by se děti měly chovat v případě, že je obtěžuje neznámá osoba. Děti se aktivně zapojily, reagovaly na otázky a předvedy, že mají spoustu svých zkušeností a že mnoho věcí už dávno znají. Přesto je opakování matka moudrosti a já doufám, že se budete chovat všichni tak, jak máte!

—————

Zpět