4.A ZŠ Bří Čapků Úpice
Třída U Mufa

Naše třída U Mufa je úplně v nejvyšším patře budovy 1. stupně hned vedle sborovny. Poznáte ji na první pohled, na dveřích máme nakresleného Mufa. Muf Supermuf je totiž náš třídní maskot a je ve třídě pořád s námi.


Záchodníček

Dalším obyvatelem naší třídy je Záchodníček. Toho si dáváme na lavici, když chceme jít při hodině na záchod. Všichni víme, že Záchodníčka si nemůžeme vzít 10 minut po zvonění, 10 minut před přestávkou, když se čte a když píšeme pětiminutovku, diktát nebo písemku.


Mufova pravidla 4.A

Stejně jako vloni, i letos jsme se hned na začátku školního roku pustili do vytváření pravidel, která bychom měli ve třídě dodržovat, aby nám tam bylo dobře a dobře se nám pracovalo. Letos jsem však výběr pravidel nechala naprosto na dětech samotných.


Městečko Zapomněnkov

Městečko Zapomněnkov má 19 obyvatel - každý z naší třídy tam má svůj vlastní domeček. Když někdo zapomene donést domácí úkol, udělá si čárku do střechy svého domečku. Když zapomene nějaké pomůcky (penál, kartičky i/y...), vyznačí si čárku pod střechu. Tak máme přehled, kdo a jak často zapomíná a kdo je nejctihodnějším občanem města Zapomněnkov. Při pěti čárkách si Zapomínač hází "kostkou hříšníků".


Kostka hříšníků

 

Kostkou hází hříšník:

  • který dostane tři napomenutí za den (nedodržování třídních pravidel),
  • který má pět čárek za zapomínání.

Podle toho, jaké číslo padne, plní hříšník trestík.
Společně jsme si navrhli tyto:  

  1. úkol navíc z matematiky (např. vypočítat 5 příkladů na písemné + a -, 20 příkladů na pamětné + a -, sloupeček násobilky)
  2. úkol navíc z českého jazyka (např. přepis, vymyslet a napsat 5 vět)
  3. vymyslet slovní úlohu pro ostatní (písemně včetně zápisu, řešení a odpovědi)
  4. napsat vyjmenovaná slova po … (B, L, M, P, S, V, Z)
  5. udělat 15 dřepů/15 kliků
  6. MILOST

Kdo chodí k nám do třídy?