Rozvrh hodin

4.A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PO

ČJ

M

TV

TV

AJ

 

 

ÚT

ČJ

M

ČJS

ČJ

 

 

ST

ČJ

M

AJ

ČJS

AE
KOP
NM

 

AE
KOP

ČT

ČJ

M

ČJ

VV

VV

 

 

ČJ

M

ČJS

AJ

HV

 

 

ČJS = Člověk a jeho svět (vlastivěda a přírodověda)

ČSP = Člověk a svět práce (pracovní činnosti)   

Volitelné předměty pro žáky 4. a 5. ročníku:

AE = Aerobic               KOP = Kopaná             NM = Naše město              HČ = Hrátky s čísly

 

Kdo nás učí?

Třídní učitelka: Mgr. Veronika Prouzová (vyučuje ČJ, M, ČJS, VV, PČ, HV)

Učitelé: Věra Páslerová (vyučuje TV)

            Mgr. Silvie Žďárská (vyučuje AJ)

            Mgr. Blanka Pavlásková (vyučuje aerobic)

            Václav Král (vyučuje kopanou)

 

Zvonění a vyučovací hodiny

 Zvonění a vyučovací hodiny:

 přípravné zvonění            7.50 hod.

 1. hodina                          7.55 – 8.40 hod.

 2. hodina                          8.50 – 9.35 hod.

 3. hodina                          9.55 – 10.40 hod.

 4. hodina                          10.50 – 11.35 hod.

 5. hodina                          11.45 – 12.30 hod.

 

Na co se těšit?

Prázdniny ve školním roce 2011/2012:

podzimní         středa 26. října a čtvrtek 27. října 2011

vánoční           pátek 23. prosince 2011 - pondělí 2. ledna 2012

pololetní          pátek 3. února 2012

jarní                12. - 18. března 2012

velikonoční      čtvrtek 5. dubna - pátek 6. dubna 2012

hlavní             sobota 30. června 2012 - neděle 2. září 2012