Procvičování a pomůcky

Skladba - druhy vět, podmět, přísudek

22.05.2012 12:31

—————

Slovesa

17.04.2012 16:21

—————

Podstatná jména - rod, číslo, pád, vzor (skloňování)

14.02.2012 19:10

—————

Česká přísloví, pranostiky, přirovnání

14.02.2012 18:52

—————

Básničky k recitaci

06.02.2012 16:05

—————

Slovní druhy

09.01.2012 15:38

—————

Stavba slova - předložka x předpona, pravopis (ě-je)

23.10.2011 20:08

—————

Procvičování porozumění textu

06.09.2011 18:29

—————

Vyjmenovaná slova - mix

26.03.2011 09:31

—————

Vyjmenovaná slova po Z

26.03.2011 09:21

—————

Vyjmenovaná slova po V

25.02.2011 18:13

—————

Vyjmenovaná slova po S

13.02.2011 09:09

—————

Vyjmenovaná slova po P

30.01.2011 18:03

—————

Vyjmenovaná slova po M

16.01.2011 17:28

—————

Vyjmenovaná slova po L

12.12.2010 16:10

—————

Vyjmenovaná slova po B

15.11.2010 16:03

—————

Nauka o slově, významy slov

05.11.2010 18:44

—————

Párové souhlásky - souhlásky uvnitř a na konci slov

10.10.2010 19:34

—————

Psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách

03.10.2010 12:32

—————

Psaní u/ú/ů

03.10.2010 12:31

—————

Pomůcky a přehledy

03.10.2010 12:30

—————