Slovní druhy

09.01.2012 15:38

Přehled slovních druhů - následující tabulka ke stažení ZDE

Přehled slovních druhů na Kaminet.cz + procvičování (spousta cvičení včetně zkoušení)

 

 

Slovní druhy

Co vyjadřují

Příklady

1.

PODSTATNÁ JMÉNA

Názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů.

žák, kočka, auto, pýcha, lyžování

2.

PŘÍDAVNÁ JMÉNA

Označují vlastnosti podstatných jmen.Ptáme se na ně otázkami JAKÝ? KTERÝ? ČÍ?

moudrý, veselá, jarní, tetin, Jirkův

3.

ZÁJMENA

Zastupují názvy osob, zvířat a věcí nebo na ně ukazují.

já, vy, on, ten, ta, náš, jejich, kdo, co, týž, nějaký, žádný

4.

ČÍSLOVKY

Vyjadřují počet nebo pořadí.

jedna, pět, první, patnáctý

5.

SLOVESA

Označují, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje. Vyjadřují děj.

utíkám, zakokrhal, budeme si hrát, blýská se

6.

PŘÍSLOVCE

Odpovídáme jimi na otázky KAM? KDE? KDY? JAK?

Určují bližší okolnosti děje.

domů, doma, brzy, nahlas

7.

PŘEDLOŽKY

Leží před slovem. Spojují se obvykle s podstatnými jmény.

v, na, od, do, za, u, vedle, proti

8.

SPOJKY

Spojují slova nebo věty.

a, i, ale, nebo, protože

9.

ČÁSTICE

Uvozují samostatné věty. Jsou to slova, kterými ve větě na něco upozorňujeme.

ať, kéž, nechť, kdyby, snad, prý

10.

CITOSLOVCE

Vyjadřují zvuky a hlasy, pohyby, nálady a pocity.

kuku, cink, hop, ouvej, haló, brr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procvičujeme slovní druhy

Určování slovních druhů I (5 vět)

Určování slovních druhů  II (7 cvičení)

Určování slovních druhů III (7 cvičení)

Určování slovních druhů IV - vyber z možností správný slovní druh

Procvičujeme slovní druhy s písničkou

Poznáváme slovní druhy (3 cvičení)

—————

Zpět