Dechová cvičení

03.10.2010 11:32

Základní rozcvičení

Klidně a zhluboka dýchat. Uvolnění celého těla. Vzpažit, protáhnout se, ospalé zívnutí, uvolnit se - i břišní svaly, volně a líně připažit.

Cvičení bránice

Ruku položit na bříško. Nádech = vystrčit břicho, výdech = zatáhnout břicho.

Rozcvičení břišní stěny: dýcháme jako pes, "haf haf ...", "hip hip ..." Rukou cítíme, jak se bránice hýbe.

Cvičení výdechového proudu

Nádech nosem a pootevřenými ústy, pomalý hluboký nádech, pomalý výdech, rukou trochu výdechu pomoci. Rychlý nádech, pomalý výdech.

Foukáme na peříčko v dlani: lehce ho nadnášíme (pomalý výdech, rovnoměrný, dlouhý), sfoukáváme ho pryč (rychlý výdech)

Had: pomalý výdech na SSSSS nebo ŠŠŠŠŠ, rovnoměrný a co nejdelšího trvání (alespoň 30 s).
Had se přibližuje: ssssSSSS (zesilujeme)
Had se vzdaluje: SSSSssss (zeslabujeme)

Rozšiřujeme vitální kapacitu plic, objem hrudníku, síla dýchacích svalů, schopnost ovládání.

—————

Zpět