Rozmanitost přírody - společenstva

22.05.2012 19:15

Společenstva lidských obydlí

Prezentace: zahrady a sady (rostliny) - živočichové u lidských obydlí

Testík - k poznávání rostlin a živočichů, obnovení stránky načte nové obrázky (klávesa F5) 

Ovoce nebo zelenina?

Třídění ovoce - malvice, peckovice, bobule

Umíš roztřídit ovoce a zeleninu?

Společenstva polí

Prezentace: pole a polní živočichové - rostliny na poli

Testíky - šest testíků k poznávání rostlin a živočichů

Obiloviny a traviny - poznávací testík

Společenstva vod

Testíky - osm testíků k poznávání rostlin a živočichů

Společenstva lesa

Dřeviny - poznávání dvaceti vybraných dřevin v šesti testících

Jehličnany - pět testíků k poznávání jehličnatých stromů

Listnaté stromy a keře - pět testíků k poznávání vybraných listnatých stromů a keřů

Lesní byliny - šest testíků k poznávání vybraných lesních bylin

Houby a lesní patra - osm testíků k poznávání vybraných lesních hub a závěrečné opakování lesních rostlin a hub

Testíky - šest testíků k poznávání rostlin, hub a živočichů

Společenstva luk

Prezentace: loukarostliny (1. část), rostliny (2. část), živočichové

Testíky - devět testíků k poznávání rostlin a živočichů

Léčivé rostliny - poznávání patnácti vybraných léčivých rostlin ve čtyřech testících

 

—————

Zpět