Učivo 25. a 26. října

24.10.2010 18:58

Učivo

Procvičování pravopisu souhlásek uvnitř a na konci slov. Velká písmena u vlastních jmen.

Co jsme udělali?

Vyplnili jsme pracovní list na procvičení párových souhlásek š x ž a p x b.

—————

Zpět