Učivo v týdnu od 1.9. do 10.9.

12.09.2010 14:50

Učivo

Krátké a dlouhé samohlásky, tvrdé a měkké souhlásky, obojetné souhlásky, dvojhlásky - vyjmenovat. Psaní i,y po tvrdých a měkkých souhláskách. Pravopis u, ú, ů. Druhy vět - oznamovací, tázací, rozkazovací, přací. Slova nadřazená, podřazená, souřadná.

Co jsme udělali?

Pracovní list - opakování z 2. ročníku

PS:  str.5/cv. 7, str.6/cv.10 (DÚ), str.7/cv.12, 13

UČ: str.5/cv.11 (DÚ)

Písanka: str. 1 a 2 (tvary písmen)

Čítanka: str.3 - Po prázdninách (báseň), str.12 - Proč děti chodí do školy? (próza), Co děláme ve škole (báseň)

—————

Zpět