Učivo v týdnu od 11.10. do 15.10.

10.10.2010 18:48

Učivo

Procvičování násobení a dělení číslem 6 a ostatních násobilek (0, 1, 2, 3, 4 a 5). Geometrie - různé procvičování.

Co jsme udělali?

PS: str. 28, 29

Procvičovali jsme všechny násobky v kroužku - na vypadávání. Hráli jsme na početního krále. Hráli jsme BINGO. Počítali jsme zpaměti matematické hady a různé matematické hádanky na procvičení (o několik větší, o několik menší, několikrát větší, několikrát menší).

Rýsovali jsme do geometrického sešitu přímé čáry, úsečky, vyznačovali jsme společný bod protínajících se úseček. 

—————

Zpět