Učivo v týdnu od 29.9. do 1.10.

28.09.2010 14:05

Učivo

Čteme a píšeme správně předložky - vyhledání předložkových spojení v textu, doplňování vhodných předložek do vět, rozlišování předložek od jiných slov, čtení předložek se správným přízvukem. Abeceda - procvičování, řazení podle abecedy. Opakování psaní i,y po tvrdých a měkkých souhláskách, pravopis u/ú/ů.

Co jsme udělali?

PS str.19/cv.1,3,4 (DÚ), str. 20/cv.8

 

Pracovní list - předložky

Čtení - Anetka nám řekla o knížce, kterou přečetla: Zlobilky (Martina Drijverová), přečetli jsme si z ní jeden příběh. Potom jsme listovali školním časopisem a četli si vtipy.

—————

Zpět