Učivo ve 38. školním týdnu (14.5. - 18.5.)

13.05.2012 21:02

Český jazyk

Skladba - opakování druhů vět. Slovesa - procvičování určování mluvnických kategorií.

UČ-B str. 27, 28

PS str. 61, 62

Matematika

Pořadí výpočtů, násobení do 1 000 000 zpaměti, jednotky hmotnosti 

PS3 str. 7, 10, 13, 16, 17

Člověk a jeho svět

Potravní vazby rostlin, hub a živočichů, druhy - zápis
Společenstva lidských obydlí - úvod

UČ str. 7 a 8

Exkurze Praha - úterý 15.5.

 

—————

Zpět