Učivo ve 39. týdnu (21.5. - 25.5.)

23.05.2012 16:04

Český jazyk

Skladba - druhy vět, přísudek (vyhledávání sloves ve větách)

UČ-B str.29

Matematika

Násobení do 1 000 000 zpaměti. Písemné násobení jednociferným činitelem

Člověk a jeho svět

Společenstva lidských obydlí - domácí zvířata, hospodářská zvířata, rostliny kulturní a plané

Exkurze Trutnov - pátek 25.5.

—————

Zpět