Učivo - týdenní plány

Učivo ve 2. školním týdnu (5.9. - 9.9.)

01.09.2011 17:45

Český jazyk

Opakování učiva ze 3. ročníku psaní i/y po tvrdých, měkkých a obojetných souhláskách, psaní souhlásek uprostřed a na konci slov, abeceda...

PS str.3/1,2, str.4, str.5/kontr.cvičení,6,7

Čítanka - Píseň o rodné zemi (J. Seifert)

Matematika

Opakování učiva ze 3. ročníku - násobilka, sčítání a odčítání do 100, 1000, písemné sčítání a odčítání

Geometrie - opakovaní přímka, úsečka, měření úseček

PS str.3,4,5,6, str.7/1

Člověk a jeho svět

Naše vlast - poloha, obyvatelé, členění

—————